January 25, 2009

de grootste hoeveelheid inspiratie
vind ik altijd de avond ervoor

net voor je het behoort te tonen, af te werken.
als er druk ligt. als je van jezelf eist dat het goed is
de avond ervoor is die druk het hoogst
en het resultaat van al dat werk het grootst

inspiratie vind je altijd de avond ervoor

No comments: